Fim de tarde na Av. Gen. San Martin, transito intenso, vidas agitadas, entre carros e semáforos, entre a vidas e a sobrevidas.
Similar Fotos